Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o zdrowiu psychicznym?

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest równie ważne jak ich zdrowie fizyczne, a rozmowa o tej delikatnej kwestii może być złożona. W tym artykule dzielimy się praktycznymi wskazówkami, które mogą ułatwić podejmowanie tematu zdrowia psychicznego z młodszym pokoleniem. Zacznij od siebie Podziel się własnymi przeżyciami – otwierając się na temat własnych uczuć i doświadczeń ze […]