Jak skutecznie przeprowadzić ankietę online dla potrzeb pracy magisterskiej?

Obecnie ankieta w pracy magisterskiej stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pozyskiwania danych empirycznych. Przeprowadzenie ankiety online jest szczególnie atrakcyjne ze względu na niskie koszty, szybkość zbierania odpowiedzi i łatwość analizy zebranych danych. Ten artykuł poświęcony jest zagadnieniu projektowania i realizacji badań ankietowych w Internecie, z naciskiem na ich rolę i znaczenie w kontekście pracy […]